Våra fördelar

  • Kvalité - Gulins A la Carte är certifierat enligt ISO 9001. I verksamhetsledningssystemet har vi dokumenterat våra praktiska erfarenheter av kvalitetsarbetet sedan mitten av 80-talet. Varje år förfinar vi och anpassar rutinerna till de nya tekniska möjligheter som utvecklingen erbjuder.

  • Miljö - Gulins A la Carte är certifierade enligt ISO 14001. Textilindustrin är miljöbelastande. Därför anser vi vårt eget miljöarbete vara extra viktigt. Vi är medlemmar i Kemikaliegruppen för att kunna ta del av ny kunskap inom miljöorådet och på så sätt arbeta med en uppdaterad och tydlig ”Chemical restriction” (CR).

  • Socialt ansvar och etik - Vårt CSR arbete följer riktlinjerna i ISO 26000. Utmaningarna inom CSR känns ibland oändliga även om vårt arbete, i jämförelse, ligger långt framme. Vår uppförandekod (Code of Conduct) är tuff och det fristående revisionsbolaget Natific gör ”audits” hos våra underleverantörer för att säkerställa att vår uppförandekod följs.

  • Produktutveckling - Gulins A la Carte kan tillsammans med våra samarbetspartners utveckla och ta fram nya modeller av plagg - både före och under pågående avtal. Vi har även ett eget ”sample-room” där vi konstruerar, utvecklar och syr prover för test och kontroll på hemmaplan. Något som sparar tid och gör hela produktionskedjan säkrare.

  • Materialkunskap - Gulins A la Carte samarbetar med flera av de ledande och mest innovativa tygproducenterna i Europa. På så sätt kan vi ta del av deras forskning och utveckling vilket gör att vi ofta aktivt deltar i olika uppdragsgivares produktutveckling.

  • Leveranssäkerhet - Gulins A la Carte uppdragsgivare upplever inte många förseningar. Ett noggrant prognosarbete, tydliga rutiner i vårt verksamhetsledningssystem och bra speditörer är några av de viktigaste förklaringarna.

  • QC - Gulins A la Carte har alltid ”egna ögon” på plats vid produktionsstart samt vid leverans från våra producenter. Oavsett var i världen detta sker.

Våra lagerförda kollektioner