Några av våra fördelar

  • ”Best practice”, Gulins A la Carte har mer än 20 års erfarenhet av plagg till landets brandförsvar. Återkoppling från mängder av brandmän som använt våra plagg under många år, har hjälpt oss att utveckla plaggen. Idag finns det nästan alltid en praktisk anledning till varför detaljer i plaggen ser ut som de gör och med stolthet noterar vi att flera brandförsvar har varit trogna uppdragsgivare under mer än två decennier.

  • Hög kunskap om tekniska material, Inte endast brandförsvaren utan även polisväsendet och militärsmakten är sedan många år uppdragsgivare till Gulins A la Carte. Det ger oss en bredare kunskap och erfarenhet av tekniska material, något som vi naturligtvis tar med oss även in i produktionen av plagg för Rescue24.

  • Kvalité, I Gulins A la Carte verksamhetsledningssystem har vi dokumenterat våra praktiska erfarenheter av kvalitetsarbetet sedan mitten av 80-talet. Varje år förfinar och anpassar vi rutinerna till de nya tekniska möjligheter som erbjuds. Självklart är vårt kvalitetsarbete certifierat enligt ISO 9001.

  • CSR, Även om utmaningarna inom CSR området är oändliga så anser vi att vårt arbete, i jämförelse, ligger långt framme. Vår uppförandekod (Code of Conduct) är tuff och det fristående revisionsbolaget Natific gör ”audits” hos våra underleverantörer för att säkerställa att vår uppförandekod efterlevs. Vårt CSR arbete följer riktlinjerna i ISO 26000.

  • Miljö, Textilindustrin är tyvärr rejält miljöbelastande. Desto viktigare anser vi därför vårt eget miljöarbete vara. Gulins A la Carte är medlemmar i Kemikaliegruppen, arbetar med en tuff och uppdaterad ”Chemical restriction” (CR) samt är certifierade enligt ISO 14001.

  • Eget lager- och logistikcenter, I Narva lagerhåller vi plaggen och där hanterar vi även efterbearbetningen, som exempelvis personmärkning, i egen regi. I Estland gör vi även måttsömnad, snabbt och prisvärt, för de med kroppsstorlekar som avviker från de vanliga måttlistorna.

  • Kunskap om nya material, Gulins A la Carte har ett nära samarbete med flera av de ledande europeiska tygproducenterna. På det sättet tar vi ta del av deras forskning och utveckling vilket gör det praktiskt möjligt för oss att delta i olika uppdragsgivares produktutveckling.

  • Damstorlekar, Samtliga basplagg finns idag i de vanligaste damstorlekarna och fler modeller är under utveckling. Detta gäller även ”mammamodeller” på en del av stationsplaggen. Kontakta oss för en aktuell uppdatering.

Rescue24 är en komplett kollektion av stationsplagg

Plaggen för det vardagliga livet på stationen utvecklas nu också snabbt. I en allt högre utsträckning blir de fukttransporterande då de ofta hamnar under larmställen vid snabba utryckningar. En del plagg, i exempelvis 100% bomull, kan vara skönt att bära nära kroppen men har inte samma fukttransporterande egenskaper som den nya generationen stationsplagg.

Beställ plaggen via egen e-handel

De brandförsvar som önskar kan nu göra sina beställningar via egen e-handel. Den länkar direkt till aktuellt brandförsvars sortiment och adderar automatiskt samma brandförsvars förutbestämda märkning. Enkelt, snabbt och säkert. Via e-handeln går det även att kolla lagersaldon och aktuell statistik.

Våra lagerförda kollektioner