Några av våra fördelar

  • Lång erfarenhet. Sedan mitten av 80-talet har Gulins A la Carte utvecklat kundunika plagg för olika behov och önskemål. Notera gärna att vi har både medarbetare och kunder som fortfarande är med oss från våra allra första verksamhetsår.

  • Kapacitet att hantera riktigt stora uppdragsgivare. Såväl avseende produktionskapacitet som i lager och logistik hanteringen.

  • Ett eget lager- och logistikcenter, i Narva/Estland ger flexibla och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder med samma leveranstider som om tjänsten funnits i Sverige.

  • Ett eget ”sample-room”. Tack vare vårt "sample room" i Tallinn/Estland kan vi erbjuda våra kunder måttanpassade plagg till medarbetare med avvikande storlekar och snabbt utveckla prover vid exempelvis produktutveckling.

  • Ett verksamhetsledningssystem styr vårt CSR-, kvalitéts och miljöarbete. Certifierade enligt ISO 9001 respektive 14001.

  • Komplettera med lagerförda kollektioner. Många av våra uppdragsgivare väljer att komplettera sina kundunika sortiment med våra lagerförda kollektioner.

Lång praktisk erfarenhet

Trots ett bra och genomtänkt verksamhetsledningssystem bjuder textilbranschen ibland på överraskningar. Då blir ”erfarenhetsbanken”, i vårt fall byggd på 25 års praktiskt arbete av produktion i de flesta delar av den textila världen, ett viktigt kompletterande stöd. Både för oss själva och våra uppdragsgivare.

Samma erfarenhet har övertygat oss om att långsiktig framgång bygger på såväl seriöst kvalitetsarbete, som ärligt miljöengagemang och omtanke kring alla personer verksamma i den långa förädlingskedjan bakom varje plagg.

 

Kvalité, miljö och etik

Vi lägger stor vikt vid vårt kvalitetsarbete som finns dokumenterat i vårt verksamhets-ledningssystem och är ISO-certifierat enligt 9001.
På miljösidan arbetar vi med en aktuell och uppdaterad ”Chemical Restriction”. Även här är vårt arbete ISO certifierat (enligt 14001).
Inom CSR arbetar vi enligt riktlinjerna för ISO 26000. Vår Code of Conduct (CoC) är tydlig och har accepterats och undertecknats av samtliga våra textiltillverkande fabriker runt om i världen. Det svensk-kinesiska bolaget Natific gör revisioner på de fabriker som vi använder för att följa upp att vår CoC efterlevs.

Max valde A la Carte

Redan 2003 valde Max Burgers  Gulins A la Carte som leverantör av sina arbetskläder. Uppdraget har vuxit i takt med Max framgångar och idag förser vi ca 3300 medarbetare i drygt 110 restauranger med sina plagg.

max-person

TaxiKurir, Sverigestaxi och NorgesTaxi (Cabonline Group AB)

Ett fullservicesamarbete sedan 20 år tillbaka där Gulins A la Carte ansvarar för produktion, produktutveckling, lagerhållning, distribution och underhåll av webshopslösning.

 

 

bg_taxikurir

Våra lagerförda kollektioner