Våra fördelar

  • Kvalité - Gulins A la Carte är certifierat enligt ISO 9001. I verksamhetsledningssystemet har vi dokumenterat våra praktiska erfarenheter av kvalitetsarbetet sedan mitten av 80-talet. Varje år förfinar vi och anpassar rutinerna till de nya tekniska möjligheter som utvecklingen erbjuder.

  • Miljö - Gulins A la Carte är certifierade enligt ISO 14001. Textilindustrin är miljöbelastande. Därför anser vi vårt eget miljöarbete vara extra viktigt. Vi är medlemmar i Kemikaliegruppen för att kunna ta del av ny kunskap inom miljöorådet och på så sätt arbeta med en uppdaterad och tydlig ”Chemical restriction” (CR).

  • Socialt ansvar och etik - Vårt CSR arbete följer riktlinjerna i ISO 26000. Utmaningarna inom CSR känns ibland oändliga även om vårt arbete, i jämförelse, ligger långt framme. Vår uppförandekod (Code of Conduct) är tuff och det fristående revisionsbolaget Natific gör ”audits” hos våra underleverantörer för att säkerställa att vår uppförandekod följs.

  • Produktutveckling - Gulins A la Carte kan tillsammans med våra samarbetspartners utveckla och ta fram nya modeller av plagg - både före och under pågående avtal. Vi har även ett eget ”sample-room” där vi konstruerar, utvecklar och syr prover för test och kontroll på hemmaplan. Något som sparar tid och gör hela produktionskedjan säkrare.

  • Materialkunskap - Gulins A la Carte samarbetar med flera av de ledande och mest innovativa tygproducenterna i Europa. På så sätt kan vi ta del av deras forskning och utveckling vilket gör att vi ofta aktivt deltar i olika uppdragsgivares produktutveckling.

  • Leveranssäkerhet - Gulins A la Carte uppdragsgivare upplever inte många förseningar. Ett noggrant prognosarbete, tydliga rutiner i vårt verksamhetsledningssystem och bra speditörer är några av de viktigaste förklaringarna.

  • QC - Gulins A la Carte har alltid ”egna ögon” på plats vid produktionsstart samt vid leverans från våra producenter. Oavsett var i världen detta sker.

Med krav växer man

Gulins A la Carte har ett antal pågående avtal med polisväsendena och militärmakterna i Skandinavien och Baltikum. Uppdragsgivare som har höga förväntningar på de plagg vi producerar men även på vårt bolag och våra underleverantörer ur olika aspekter. Från kunskap till rutiner för kvalitetssäkring, miljö och etik.

Erfarenheten säger oss att vi sammantaget ligger i tätklungan av aktörerna i den europeiska marknaden. Det är bra men våra ambitioner är högre än så. Kontakta oss så berättar vi gärna vi mer om vårt arbete och planerna för framtiden.

nf

Våra lagerförda kollektioner